Cây nội thất

Cây nội thất

Bàng Singapore

260.000350.000

Cây nội thất

Bàng Singapore lùn

228.000

Cây nội thất

Cây cau Hawai

458.000

Cây nội thất

Cây Chuối Thái

220.000

Cây nội thất

Cây Kim Tiền

350.000580.000

Cây nội thất

Cây Lưỡi hổ

268.000

Cây nội thất

Cây Phát Tài Núi

360.000420.000

Cây nội thất

Cây Ráy Voi

320.000

Cây nội thất

Cây Thiên Điểu

220.000

Cây nội thất

Cây Trầu Bà Cột

788.000