Cây để bàn mini

Cây để bàn mini

Bàng Singapore

158.000

Cây để bàn mini

Cau tiểu trâm

158.000

Cây để bàn mini

Cây Dương xỉ mini

158.000

Cây để bàn mini

Cây Hạnh Phúc

298.000

Cây để bàn mini

Cây Kim Ngân 3 gốc

268.000

Cây để bàn mini

Cây Kim Ngân Bính

278.000

Cây để bàn mini

Cây Lưỡi Hổ

198.000

Cây để bàn mini

Cây Lưỡi Mèo

158.000

Cây để bàn mini

Cây Môn Loang Xanh

128.000

Cây để bàn mini

Cây Môn Đỏ

158.000

Cây để bàn mini

Cây Môn đỏ

128.000

Cây để bàn mini

Cây Ngà Voi

268.000